Archive

Entre ser i res hi ha una conjunció. Deambulant, parant, mirant, observant, reflexionant i compartint. Associant els fragments d’un tot i fixant els instants d’un recorregut. D’aquesta manera m’han passat els dies, els anys i les persones.
St 12

Pintura

10 junio, 2013
Entre el mirar i el veure #1

Pintura

3 junio, 2013
Deixa'm-ho entreveure

Pintura

3 junio, 2013
cartografia personal 1

Pintura

3 junio, 2013
Vehicle transcendència # 24

Pintura

3 junio, 2013
Vehicle transcendència 18

Pintura

3 junio, 2013
Vehicle transcendència 12

Pintura

3 junio, 2013
deambular #4

Pintura

3 junio, 2013
Cadira 2

Pintura

3 junio, 2013
Cadira 15

Pintura

3 junio, 2013