Obra

Selecció del treball realitzat

Present d’indicatiu / Present tense / Presente de indicativo

Acció 1: Racons ignots  

Aquest projecte té un enllaç directe amb el projecte “Intimitat: racons i interseccions” (Terrassa 2002), en que vaig utilitzar l’analogia d’un solar en construcció com a plataforma física i virtual del trànsit, intersecció i comunicació entre l’espai íntim i el territori públic.

El projecte el vaig iniciar l’agost de 2013 a la ciutat de Göteborg (Suècia) amb una acció al voltant dels recorreguts existencials que alguns residents fan a la seva ciutat. Una part del projecte consisteix en que els ciutadans indiquin els espais que utilitzen com atalaies, observatoris o refugis. Aquests llocs que són territoris íntims, acompleixen la funció de zona exògena i els hi permeten la parada i a vegades l’ocultació. Són racons que esdevenen punts d’observació externa del context vital.

Aquests espais, que solament poden ser identificats per la mateixa persona que en fa  ús, constitueixen unes àrees de memòria i de significació territorial i estan excloses de la cartografia social de la ciutat.

Amb la complicitat dels participants, vull fer emergir aquests espais exclosos dels itineraris coneguts i crear una cartografia amb la seva ubicació i les seves històries.

Action 1: Unknown corners

The project Present tense is an international art project connected to my previous project: Privacy: corners and intersections (Terrassa 2002) http://www.gabrielverderi.cat/portfolio/intimitat-racons-i-interseccions/.

This new project Present tense will include several actions: Unknown corners in Goteborg is the first step and will be continued in different cities in Spain and others countries.

The purpose of this art project is to invite selected people in different cities to share their private, maybe even secret places. I want to create the opportunity to learn know these personal territories, that probably will be situated outside the regular and well known pathways of the city. Probably some of this places will have something in common, and others will be unexpected. With this project we will able to identify and share these particular Unknown corners .

Acción 1: Rincones ignotos

Este proyecto tiene un enlace directo con el proyecto Intimidad: rincones e intersecciones (Terrassa 2002), en que utilicé la analogía de un solar en construcción como plataforma física y virtual del tráfico, intersección y comunicación entre el espacio íntimo y el territorio público.

Este proyecto lo inicié el agosto de 2013 en la ciudad de Gotemburgo (Suecia) con una acción en torno a los recorridos existenciales que algunos residentes hacen en su ciudad. Una parte del proyecto consiste en que los ciudadanos determinen los espacios que seleccionan como atalayas, observatorios o refugios. Estos sitios que son territorios íntimos, cumplen la función de zona exógena i les permiten la parada y a veces la ocultación. Son rincones de observación externa del contexto vital.

Estos espacios, que sólo pueden ser identificados por la misma persona que está haciendo uso, constituyen unas áreas de memoria y de significación territorial y están excluidas de la cartografía social de la ciudad.

Con la complicidad de los participantes, quiero hacer emerger estos espacios excluidos de los itinerarios conocidos y crear una cartografía con su ubicación y sus historias.

 

Racó Ascension Ruiz x web

 

JoannaEscardo x web

 

 

raco Anna Esc x web

 

raco Laura Sabate x web

 

raco Miriam R x web

 

raco ignot Paulo Cacais x web

 

BELINDA raco amb cc x web

 

ANNA OK amb cc x web

 

oriol raco OK amb cc x web

 

 

raco ok amb cc x web

 

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

raco Bet ok x web amb cc

 

 

TM1 amb coorde ok x web

 

Bilbao

 

guern

 

Durango

 

ros

 

corner pecka cc per web

 

Unknown corner AP x web

 

Unknown corner NR x web

 

Agnes 2 X WEB

 

Marie 1 X WEB

 

 

RACO  S 2-5528 X WEB

 

 

RACO TR 2-5540 X WEB