Obra

Selecció del treball realitzat

Ideogrames

Ideogrames

Obres tridimensionals realitzades amb plom, alumini, coure i paper asfàltic

Treballs tridimensionals basats en els ideogrames esencials i la projecció física i conceptual de  l’escala com l’element de  direcció i connexió entre el pla horitzontal i el vertical

 

Veure text de Fred Ramey sobre aquesta obra:  Ideogrammic FR