Obra

Selecció del treball realitzat

Gimpsing memory

Who thinks about it?
Galleda de zenc i cervells de guix

Terrassa 1998