Obra

Selecció del treball realitzat

Dibuixos

Vehicle de transcendència D2

Tinta, grafit i ceres damunt paper
70 x 50 cm