Obra

Selecció del treball realitzat

Dibuixos

Sèrie Núvols

Betums sobre full de coure
60 x 42 cm