Obra

Selecció del treball realitzat

Cíclic

CÍCLIC

El cicle continu de construcció-reconstrucció de la persona i la idea artística de l’obra inacabada són els eixos al voltant dels quals gira aquest treball.  Intenta l’aproximació a la representació d’un procés – potser no representable -, a través del diàleg entre la metàfora i l’analogia. Contraposa la tradició del mètode amb  formes de generar imatges més contemporànies – les quals també ens representen.

PANTALLA A - Projecció videogràfica d’una paret de maons en construcció. Un obrer de la construcció, enregistrat des d’un punt fix, va pujant una paret fins a cobrir tota la pantalla.

PANTALLA B - Projecció seqüenciada de 20 imatges generades per ordinador, mitjançant un programa informàtic que recompon les distorsions del disc dur a fi  d’  optimitzar la seva operativitat. Segons les operacions i canvis programàtics que hagi realitzat l’usuari a  l’ordinador, el disc dur es fragmenta en punts , línies i colors. És la imatge del desordre i, paradoxalment també ho és d’un nou ordre. Cada línia, punt i color representa la situació dels documents i els programes utilitzats. Per tant cada imatge és el resultat d´aquest procés i respon al mètode de treball de cada persona.

AUTOREPRESENTACIÓ - Aquest element planteja mostra la idea de fragmentació i recomposició constants com a mètode de representació. És la reproducció tridimensional del cos de l’artista a escala natural feta amb resina de poliester i fibra de vidre. Des de fa nou anys va incorporant fragments de fotografia del  seu cos sobre aquest motlle: un intent de construir i reproduir la seva imatge.  El procés consisteix en la cartografia corporal i la incorporació periòdica dels nous fragments fotogràfics

La figura té un moviment rotatori lent i continu sobre el seu eix. Aquest moviment respon a la idea de consciència, de moviment de far,  i de circuit “al voltant de” . Hi ha una clara connexió amb els moviments rotatoris sobre un eix que ha treballat en obres anteriors i que fan referència a les estratègies que han utilitzat diverses cultures per obtenir un estat físic i mental en què els límits de la  consciència i la subconsciència es permeabilitzen per facilitar noves associacions d´idees.