Obra

Selecció del treball realitzat

Ara i aquí

Dicció

Braços de guix

Terrassa 2001