Camins de cel

Entre ser i res hi ha una conjunció. Deambulant, parant, mirant, observant, reflexionant i compartint. Associant els fragments d’un tot i fixant els instants d’un recorregut. D’aquesta manera m’han passat els dies, els anys i les persones.

Camins de cel

28 mayo, 2013
Deixa un comentari

Error Please check your entries!